ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-05-05)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****97 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****20 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-05-04)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****33 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 0930****32 50 เครดิต GCLUB

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-05-03)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****44 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ